S preiskovanjem in preprečevanjem različnih kaznivih ravnaj se ukvarjam že več kot 30 let. Od leta 1991 do leta 2014 sem bil zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve. Ukvarjal sem se s preprečevanjem in odkrivanjem kaznivih ravnanj na različnih področjih in nivojih znotraj Policije. Od leta 2014 do leta 2021 sem kot direktor vodil gospodarsko družbo, katero sem iz rdečih številk pripeljal do dobička in več kot milijonskega letnega prometa.

Leta 1991 sem končal takratno Kadetsko šolo za miličnike v Tacnu in pričel s službovanjem na Policijski postaji Ljubljana Šiška. Aktivno sem sodeloval pri osamosvojitveni vojni za Slovenijo in s tem pridobil status vojnega veterana.

V osmih letih službovanja na policijski postaji Šiška sem dodobra spoznal preiskovanje in preprečevanje kaznivih ravnanj. Še posebej sem  se usposobil za preiskovanje prometnih nesreč in poskusov zlorab le teh ter odkrivanju in preprečevanju cestno prometnih prekrškov, kot je vožnja pod vplivom alkohola in prepovedanih drog.

Bil sem tudi pripadnik posebne policijske enote, ki je bila specializirana za obvladovanje hujših kršitev javnega reda in miru ter varovanje večjih javnih prireditev z večjimi varnostnimi tveganji.

Leta 1998 sem se zaposlil v Službi kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, kjer sem se specializiral za odkrivanje in preprečevanje najhujših oblik organiziranega kriminala.

V tem času sem diplomiral na Fakulteti za varnostne vede in si pridobil naziv diplomirani varstvoslovec, smer policijski management. Podiplomski študij sem nato nadaljeval na Fakulteti za varnostne vede, smer specialist policijskega managementa.

V letu 2004 sem se vrnil v uniformirano policijo, kjer sem na Policijski postaji Bežigrad opravljal dela in naloge pomočnika komandirja in inšpektorja za prekrškovno pravo. Prav tako sem bil zadolžen za preiskovanje kaznivih dejanj in vodenje policistov pri preiskavah kaznivih dejanj.

Svojo kariero v Policiji sem nato nadaljeval kot predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Ljubljana, Policijski upravi Kranj in na Generalni policijski upravi. V času prvega slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije sem opravljal funkcijo predstavnika za odnose z javnostmi Slovenske policije, za področje kaznivih dejanj.

V času službovanja kot predstavnik za odnose z javnostmi sem se udeležil številnih delavnic in seminarjev na temo odnosov z javnostmi, tako v Sloveniji kot v tujini. Prav tako sem samostojno izvajal delavnice javnega nastopanja za slovenske policiste.

Od leta 2013 do 2014 sem služboval na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU), kjer sem opravljal naloge višjega kriminalističnega inšpektorja – preiskovalca. Pri tem sem se srečeval z najhujšimi oblikami gospodarske kriminalitete.

V času službovanja v policiji sem prejel več nagrad in priznanj Ministra za notranje zadeve, med drugim tudi bronastega ščita policije za prizadevno delo v policiji.

Vse to znanje in izkušnje sem nato uspešno uporabil na delovnem mestu direktorja gospodarske družbe. Kot direktor družbe sem skrbel za organizacijo in vodenje vseh poslovnih procesov in organizacijskih struktur v družbi. Sem tudi uradno usposobljen za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb.

V letu 2022 sem kot član XXI. generacije Kadetske šole za miličnike, prejel častni znak svobode Republike Slovenije, katerega mi je 25. 10. 2022 podelil tedanji Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.