Detektiv Leon Keder se je več kot trideset let, od leta 1991, ukvarjal s preprečevanjem in odkrivanjem kaznivih ravnanj na različnih področjih in nivojih policije ter vodenjem gospodarskih družb.

Leta 1991 je končal takratno Kadetsko šolo za miličnike v Tacnu in se takoj naslednji dan po šolanju odpravil službovat na policijsko postajo Ljubljana Šiška. Aktivno je sodeloval pri osamosvojitveni vojni in s tem pridobil status vojnega veterana.

V osmih letih službovanja na policijski postaji Šiška je dodobra spoznal preiskovanje in preprečevanje kaznivih ravnanj. Še posebej se je usposobil za preiskovanje prometnih nesreč in poskusov zlorab le teh ter odkrivanju in preprečevanju cestno prometnih prekrškov, kot je vožnja pod vplivom alkohola.

Bil je tudi pripadnik posebne policijske enote, ki je bila specializirana za obvladovanje hujših kršitev javnega reda in miru ter zavarovanja večjih javnih prireditev z večjim varnostnim tveganjem.

Leta 1998 se je zaposlil v Službi kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, kjer se je specializiral za odkrivanje in preprečevanje najhujših oblik organiziranega kriminala.

V tem času je diplomiral na Fakulteti za varnostne vede in si pridobil naziv diplomirani varstvoslovec, smer policijski management. Podiplomski študij je nato nadaljeval na Fakulteti za varnostne vede, smer specialist policijskega managementa.

V letu 2004 se je vrnil v uniformirano policijo kjer je na policijski postaji Bežigrad opravljal dela in naloge pomočnika komandirja in inšpektorja za prekrškovno pravo. Prav tako je bil zadolžen za preiskovanje kaznivih dejanj in vodenje policistov pri preiskavah kaznivih dejanj.

Svojo kariero v policiji je nato nadaljeval kot predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Ljubljana in Kranj ter na Generalni policijski upravi. V času prvega slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije je bil predstavnik za odnose z javnostmi slovenske policije, za področje kaznivih dejanj.

V času službovanja kot predstavnik za odnose z javnostmi se je udeleževal različnih delavnic in seminarjev na temo odnosov z javnostmi, tako v Sloveniji kot v tujini. Prav tako je izvajal delavnice javnega nastopanja za policiste.

Od leta 2013 do 2014 je služboval na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU), kjer je opravljal naloge višjega kriminalističnega inšpektorja – preiskovalca. Pri tem se je srečeval z najhujšimi oblikami gospodarske kriminalitete.

V času službovanja v policiji je prejel več nagrad in priznanj ministra za notranje zadeve. Je tudi nosilec Bronastega ščita policije za prizadevno delo v policiji.

Vse to znanje in izkušnje je nato uspešno uporabil na delovnem mestu direktorja gospodarske družbe. Kot direktor družbe je skrbel za organizacijo in vodenje vseh poslovnih procesov in organizacijskih struktur v družbi, oblikoval, nadziral in izvajal kadrovsko politiko družbe. Prav tako je nadzoroval, odkrival in sankcioniral kršitve delovno-pravne zakonodaje s strani zaposlenih.

Detektiv Leon Keder je tudi usposobljen za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb.

Po vseh izkušnjah in pridobljenih znanjih tako v policiji kot v gospodarstvu, se je odločil, da vse to združi v okviru detektivskega dela.

V letu 2022 je detektiv Leon Keder, kot član XXI. generacije Kadetske šole za miličnike, prejel ČASTNI ZNAK SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE, katerega mu je 25.10.2022 podelil Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Detektiv Leon Keder ima detektivsko licenco št. 243, ki jo je izdala Detektivska zbornica Republike Slovenije.