Pozdravljeni na spletni strani DETEKTIV LEON KEDER. Zakaj poiskati pomoč oziroma rešitev vaših težav ali problemov pri meni? Sem detektiv z več kot tridesetletnimi izkušnjami v policiji in gospodarskem sektorju. Imam izkušnje in potrebno znanje za še tako zahtevne primere. Svoje delo opravljam profesionalno in diskretno.

Kako izgleda reševanje vaših težav oziroma problemov v praksi?

Pred začetkom opravljanja dela opravim t.i. preliminarni razgovor, ki je za stranko brezplačen. Pri tem se s stranko pogovorim in ugotavljam možne izvedbe za rešitev naročila.

V drugem razgovoru stranki sporočim ali je njena zahteva uresničljiva oziroma rešljiva ter ji sporočim stroške mojega dela. V kolikor se stranka strinja se pred mojim poizvedovanjem sklene pogodba o sodelovanju oziroma se mi preda pooblastilo, ki mi zakonsko omogoča pričetek dela in pridobivanje informacij v imenu stranke.

Po končanem delu ali vmes za stranko napišem detektivsko poročilo, ki je lahko dokazno gradivo v nadaljnjih postopkih pred sodiščih ali drugimi državnimi organi.

Poizvedovanja izvajam v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti (ZDD-1) ter v skladu s Kodeksom poklicne etike detektivov Republike Slovenije.

V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in Zakona o detektivski dejavnosti zagotavljam varovanje poslovnih skrivnosti, zaščito osebnih podatkov, anonimnost ter poklicno molčečnost.